دکتر سید محمدرضا امامی میبدی
مقام:
مدیر گروه مقاوم سازی
سایر اطلاعات:

متولد 1340 میبد یزد

دکتری زلزله از دانشگاه ساکا ژاپن1997

همکاری با پژوهشکده سوانح طبیعی

عضو هیات علمی دانشگاه های کشور

عضو نظام مهندسی معدن