سید هادی صالحی
مقام:
مدیرعامل/ مدیر آتلیه معماری-شهرسازی
نمابر:
03535255205
ارسال ایمیل
اختیاری
سایر اطلاعات:

متولد 1364

1385کارشناسی معماری داخلی

1389کارشناسی معماری ساختمان

کارشناسی ارشد معماری 1393

پروانه نظام مهندسی ساختمان در طراحی معماری

مدرس دانشگاه از 1390

متخصص نرم افزارهای ترسیمی معماری و شهرسازی