از مهندسین دارای حداقل 8 سال سابقه مفید در رشته های زیر :

زمین شناسی، زمین شناسی مهندسی، زمین شناسی ساختمانی (تکتونیک)، رسوب شناسی، چینه شناسی، سنگ شناسی، مهندسی معدن، استخراج معدن، ژئوتکنیک، مکانیک خاک و پی، مکانیک سنگ، سازه، زلزله، عمران(عمران)، راه و ساختمان، 

و مهندسین با حداقل 5 سال سابقه مفید در رشته های زیر:

برنامه ریزی شهری و روستایی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، برنامه ریزی اجتماعی، ترافیک، برنامه ریزی حمل و نقل، معماری، شهرسازی، جغرافیای شهری، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، طراحی شهری

 

دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان محترم لازم است نسبت به تکمیل دقیق و ارسال  فرم پرسشنامه استخدامی (فرم 44) اقدام فرمایند.